UROCZYSTY FINAŁ V EDYCJI MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU

eko

„EKOLOGIA W MOIM DOMU”

Dnia 18 kwietnia 2013 roku odbył się uroczysty finał V edycji międzyszkolnego konkursu „Ekologia w moim domu”. Honorowy patronat nad konkursem objęli: Lubelski Kurator Oświaty, Wydział Chemii UMCS, Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin oraz Polski Klub Ekologiczny Okręg Środkowo- Wschodni.

Do V międzyszkolnej edycji konkursu przystąpiła ponad stuosobowa grupa uczniów pod opieką dwudziestu jeden nauczycieli z dziesięciu gimnazjów oraz pięciu szkół podstawowych województwa lubelskiego:

Społeczne Gimnazjum im. Sebastiana F. Klonowica w Lublinie

Gimnazjum nr 10 im. ks. Jana Twardowskiego  w Lublinie

Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie

Gimnazjum nr 7 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie

Gimnazjum nr 25 im. Szarych Szeregów  w Lublinie

Gimnazjum nr 9 im. cc. majora Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” w Lublinie

Gimnazjum nr 8 im. Grażyny Chrostowskiej w Lublinie

Gimnazjum nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie

Gimnazjum nr 1 przy Zespole Szkół Miejskich im. Króla Władysława Jagiełły w Hrubieszowie

Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie

Szkoła Podstawowa nr 40 im. Leona Kruczkowskiego w Lublinie

Szkoła Podstawowa nr 39 im. Aleksandra Kamińskiego w Lublinie

Szkoła Podstawowa przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Władysława Jagiełły w Urzędowie

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Romualda Traugutta w Lublinie

 

            Uczniowie przygotowali prace plastyczne, pisemne (opowiadania, wiersze), prezentacje multimedialne, filmy, piosenki. Nagrody przyznano ogółem 41 uczestnikom.

 

W dniu 11. 03. 2013 r. odbyło się posiedzenie komisji oceniającej prace uczniów.    W skład komisji weszły następujące osoby: p. dr Elwira Samonek- Miciuk- przewodnicząca, p. Katarzyna Markowska- członek, p. Katarzyna Osińska- sekretarz.

            Po dogłębnym zapoznaniu się z nadesłanymi pracami, komisja dokonała następującej ich klasyfikacji:

 • praca pisemna (opowiadanie, scenariusz),
 • wiersz,
 • praca plastyczna (plakat, komiks, folder)
 • praca audiowizualna (prezentacja, film).

 

Komisja postanowiła przyznać dla uczniów gimnazjum w kategorii:

 • praca pisemna:

         I miejsce Matyldzie Buczkowskiej, Justynie Piwińskiej i Sylwii Walkowskiej          uczennicom             Gimnazjum nr 10 im. ks. Jana Twardowskiego w Lublinie za   opowiadanie pt.: „Sanatorium        dla Ziemi”;

II miejsce Kindze Dziaduch uczennicy Gimnazjum nr 10 im. ks. Jana Twardowskiego w Lublinie za opowiadanie pt. „Ekologia w domu”;

III miejsce Karolinie Żak uczennicy Gimnazjum nr 19 im. J. Czechowicza w Lublinie za opowiadanie pt. „Mała Ekolożka”;

wyróżnienie Agnieszce Nawarol i Aleksandrze Mękal uczennicom Gimnazjum nr 1 im. Króla Władysława Jagiełły w Hrubieszowie za scenariusz inscenizacji „Lekcja ekologii”.

 

 • wiersz

I miejsce Gabrieli Laskowskiej uczennicy Gimnazjum nr 19 im. J. Czechowicza w Lublinie za wiersz pt. „Ratujmy Bystrzycę”,

II miejsce Sandrze Leżańskiej uczennicy Gimnazjum nr 1 im. ks. S. Konarskiego w Lublinie za wiersz pt. „Ekologia”;

wyróżnienie Patrykowi Rudziowi uczniowi Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie za wiersz pt. „Zielona Ziemia”

wyróżnienie Karolinie Mozel i Weronice Gębce uczennicom Gimnazjum nr 9 im. cc. mjr Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” w Lublinie za wiersz pt. „Przestroga ekologiczna”.

 

 • praca plastyczna:

I miejsce Magdalenie Smyk i Michalinie Zydze uczennicom Gimnazjum nr 19 im.

J. Czechowicza w Lublinie za plakat pt. „Okaż kulturę, chroń naturę”;

II miejsce Agacie Flis uczennicy Gimnazjum nr 9 im. cc. mjr Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” w Lublinie za komiks „Ekologiczna rodzina”;

II miejsce Kindze Szczepańskiej uczennicy Gimnazjum nr 9 im. cc. mjr Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” w Lublinie za komiks „Eko- rower”;

III miejsce Szymonowi Gajewskiemu uczniowi Gimnazjum nr 1 im. ks. S. Konarskiego w Lublinie;

III miejsce Adriannie Jakubiec uczennicy Gimnazjum nr 9 im. cc. mjr Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” w Lublinie.

 

 • praca audiowizualna:

I miejsce Marlenie Jonasz i Oliwii Kaznowskiej uczennicom Społecznego Gimnazjum im Sebastiana F. Klonowica za film pt. „Perfekcyjna ekologia”;

I miejsce Bartoszowi Mrozińskiemu i Igorowi Kormańskiemu uczniom Gimnazjum nr 7 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie za piosenkę „Ekosong”;

II miejsce Karolinie Kubackiej i Wiktorii Saturskiej uczennicom Gimnazjum nr 19 im. J. Czechowicza w Lublinie za film „Ekologia w moim domu”;

III miejsce Karolinie Bracha uczennicy Gimnazjum nr 1 im. ks. S. Konarskiego w Lublinie za prezentację multimedialną;

wyróżnienie Alicji Kozieł i Karolinie Szostek uczennicom Gimnazjum nr 25 im. Szarych Szeregów w Lublinie za prezentację multimedialną.

 

Komisja postanowiło przyznać dla uczniów szkół podstawowych w kategorii:

 • opowiadanie:

wyróżnienie Klaudii Kuchcewicz uczennicy Szkoły Podstawowej nr 39 im.            Aleksandra             Kamińskiego w Lublinie za opowiadanie pt. „Moja przygoda z            ekologią”;

wyróżnienie Adamowi Gaikowi uczniowi Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie za opowiadanie „Ekologia w moim domu i otoczeniu”.

 • praca multimedialna:

I miejsce Karolinie Leszek uczennicy Szkoły Podstawowej nr 40 im. Leona Kruczkowskiego w Lublinie;

II miejsce Jakubowi Jachaczowi, Dominikowi Banaszek, Janowi Sikorskiemu uczniom Szkoły Podstawowej nr 39 im. Aleksandra Kamińskiego w Lublinie;

III miejsce Tomaszowi Bojakowskiemu uczniowi Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie;

III miejsce Małgorzacie Wieczorek uczennicy Szkoły Podstawowej nr 39 im. Aleksandra Kamińskiego w Lublinie;

 • praca plastyczna:

I miejsce Adriannie Graboś Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie za plakat pt. „Eko- dom”;

II miejsce Marii Toruń uczennicy Szkoły Podstawowej nr 6 im. Romualda Traugutta w Lublinie ;

III miejsce Zuzannie Łopuszyńskiej, Martynie Huzar, Aleksandrze Mańce uczennicom Szkoły Podstawowej nr 39 im.         Aleksandra Kamińskiego w Lublinie.;

wyróżnienie Magdalenie Biaduń uczennicy Szkoły Podstawowej nr 40 im. Leona Kruczkowskiego w Lublinie za folder pt. „Ekologia w moim domu”.

Komisja konkursowa z zadowoleniem przyjęła szerokie zainteresowanie konkursem wśród nauczycieli oraz uczniów.

Dzięki wyjątkowej hojności darczyńców wyróżnione osoby otrzymały oprócz dyplomów nagrody rzeczowe, a wszyscy pozostali uczestnicy upominki.

W finale konkursu uczestniczyli: prof. dr hab. Stanisław Pikus- Prodziekan ds. Dydaktyki Wydziału Chemii UMCS, dr inż. Kazimierz Kęsik- Wiceprezes Polskiego Klubu Ekologicznego Okręg Środkowo- Wschodni, mgr Maria Sagan- wicedyrektor Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego, rodzice, nauczyciele oraz młodzież gimnazjów oraz szkół podstawowych województwa lubelskiego.

P1490305 P1490306 P1490310 P1490316 P1490319 P1490323 P1490325 P1490332 P1490339 P1490402 P1490405 P1490413 P1490418 P1490420 P1490421

 

opracowała Katarzyna Osińska

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz