Wielokulturowa Dzielnica Dziesiąta

 

17 X 2013r. w Gimnazjum nr 1 im. ks. S. Konarskiego w Lublinie miało miejsce wyjątkowe wydarzenie o charakterze artystyczno-edukacyjnym pt. „Wielokulturowa Dzielnica Dziesiąta”.


W ramach projektu Wydziału Kultury Urzędu Miasta Lublin „Dzielnice Kultury” społeczność naszej szkoły poprzez działania o charakterze edukacyjnym i kulturotwórczym pragnęła promować tolerancję i dialog międzykulturowy oraz przełamywać funkcjonujące stereotypy. Gospodynią tego niepowtarzalnego wieczoru była pani dyrektor Izabella Maciejewska, która na wstępie przywitała licznie zgromadzonych gości i młodzież gimnazjalną. Następnie p. dyrektor odczytała list Kuratora Oświaty w Lublinie p. K. Babisza, w którym pan kurator wyraził wdzięczność za kształtowanie pożądanych wśród młodzieży postaw i przygotowywanie młodego pokolenia do aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie.

W tematykę spotkania obecnych na sali teatralnej wprowadzili – p. S. Santarek
i p. dr P. Makarzec. Prelegenci opowiadali o historii wielokulturowego Lublina.

W kolejnej części imprezy widzowie mogli podziwiać artystów, którzy prezentowali kulturę mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych obecnych od wieków w naszym mieście.

Z kolei na estradzie pojawili się muzycy romscy – p. Patryk Hoffman (wybitny gitarzysta
i wokalista, członek słynnego na całym świecie zespołu „ROMA” koncertującego w Europie
i USA) i p. Wojciech Krzyżanowski (uczeń p. Patryka i wicemistrz Polski w judo).

Potem na scenie zaprezentowali się tancerze Zespołu Ludowego „Leszczyniacy” (na czele
z absolwentem naszej szkoły Karolem Wojtysiakiem). Zachwycili oni publiczność mistrzowskim wykonaniem tańca polskiego i ukraińskiego.

Burza oklasków przywitała Karolinę Martynę (absolwentkę Gimnazjum nr 1), która zaśpiewała utwór „Vse Mogut  Karoli”.

Następnie zespół „CHWYLA” w składzie: p. Ewa Rydzewska i Katarzyna Dymitruk zaprezentował widowni pieśni ukraińskie z różnych regionów (Podlasia, Polesia i Łemkowszczyzny), m. in. pieśń liryczną o miłości „Letila zozula”, pieśń sierocą „A w sobotu u nuci”, psalm oraz pieśń żartobliwą „Hej Iwane”.

Gromkimi brawami zostali powitani aktorzy i muzycy Teatru Muzycznego i Filharmonii:
p. Mariola Zagórska – sopran,  p. Agnieszka Szulc-Brylska – fortepian, p. Mariana Josicz – baryton, p. Paweł Stanisław Wrona – tenor. Artyści ujęli zgromadzonych wokalną interpretacją wybranych fragmentów musicalu „Skrzypek na dachu”, pieśniami cygańskimi, np. „Graj cyganie”
z operetki H. Morica, „Habanerą” z opery „Carmen” czy fragmentami „Czardasza” Vittorio Monti. Publiczność z aplauzem przyjęła „Oczy czarne” czy „Kalinkę”.

Na zakończenie widownię do tańca żydowskiego i cygańskiego porwały dobrze zapowiadające się tancerki, które doskonalą swoje umiejętności pod okiem p. Anety Mikołajczyk – nauczycielki wychowania fizycznego.

Niewątpliwie spotkanie umożliwiło zebranym poznanie innych kultur obecnych w naszym mieście już od wielu wieków. Pozwoliło również zwiększyć integrację środowiska lokalnego ze społeczeństwem wielokulturowym oraz wniosło wiele wigoru w jesienne monotonne dni …

 

 

Może Ci się również spodoba