VI edycja międzyszkolnego konkursu „Ekologia w moim domu”

  VI edycja międzyszkolnego konkursu „Ekologia w moim domu”

Honorowy patronat obejmują:

Lubelski Kurator Oświaty

 Wydział Chemii UMCS

Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin

Polski Klub Ekologiczny Okręg Środkowo-Wschodni

Organizatorem VI międzyszkolnej edycji konkursu jest Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie.

Osobą koordynującą całość przedsięwzięcia jest Katarzyna Osińska – nauczycielka chemii.

         Konkurs dotyczy „zwyczajów ekologicznych panujących w domu ucznia” (autora pracy konkursowej).

CELE OGÓLNE

 • Rozwijanie zainteresowań wiedzą z zakresu przedmiotów przyrodniczych.
 • Kształtowanie świadomości i postaw proekologicznych.
 • Motywowanie uczniów do samodzielnej pracy poznawczej i twórczej.
 • Stwarzanie szansy uczniom zainteresowanym ekologią na konfrontację               z innymi.
 • Poszukiwanie, a następnie promowanie młodych utalentowanych chemików, biologów, geografów.
 • Sprowokowanie do promocji ekologii we własnym otoczeniu.
 • Poznanie procesu ewolucji domowych zwyczajów ekologicznych.
 • Akcentowanie znaczenia odpowiedzialności za środowisko naturalne.
 • Współpraca oraz wymiana doświadczeń nauczycieli różnych szkół.

CELE SZCZEGÓŁOWE

 • Uczeń podda analizie „zasady postępowania ekologicznego” we własnym domu/ sąsiedztwie (np. postępowanie z różnego rodzaju odpadami, zużycie energii, zanieczyszczenie i zużycie wody, emitowanie do atmosfery toksycznych substancji w wyniku ogrzewania mieszkań(domów)).
 • Uczeń dokona oceny skuteczności „domowych zwyczajów proekologicznych”.
 • Uczeń porówna różne modele „domowych zachowań proekologicznych”.
 • Uczeń uzupełni wiedzę o możliwościach ochrony środowiska                       we własnym domu/ sąsiedztwie.
 • Uczeń przyczyni się do modyfikacji niewłaściwych „zwyczajów”                    i postaw w domu i sąsiedztwie.

ORGANIZACJA KONKURSU

 • Konkurs ekologiczny przeznaczony jest dla uczniów gimnazjów i szkół podstawowych województwa lubelskiego.
 • Uczniowie przygotowują prace indywidualnie lub zespołowo (maksymalnie 3 osoby w grupie) w jednej z trzech kategorii:

–         praca plastyczna (np. plakat, komiks, gazetka, folder),

–         multimedialna (np. prezentacja, film, nagranie piosenki, wywiad, reportaż),

–         pisemna (np. referat, projekt naukowy, raport, opowiadanie, scenariusz inscenizacji, wiersz, skecz,).

Udział proszę zgłaszać telefonicznie – (81) 744-06-07 – lub na adres e-mail: poczta@sp1.lublin.eu

 • w terminie do  6 grudnia 2013r.
 • Do konkursu można zgłosić maksymalnie 6 prac, po dwie w każdej kategorii.
 • Prace wraz z kartą zgłoszenia, należy przesłać do dnia 18 stycznia 2014 r. na adres:

Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie

ul. Kunickiego 116, 20 – 463 Lublin

z dopiskiem

międzyszkolny konkurs

„Ekologia w moim domu”

 

 • Niezależne jury, wyłoni finalistów konkursu w dwóch kategoriach wiekowych (gimnazjum i szkoła podstawowa).
 • Uroczysty finał konkursu odbędzie się w marcu 2014 roku w auli Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie.

 

PRZEBIEG FINAŁU KONKURSU

 • Uroczyste otwarcie konkursu.
 • Prezentacja nagrodzonych prac.
 • Zwycięzcy (autorzy najbardziej oryginalnych prac) w każdej z kategorii otrzymają dyplomy oraz nagrody.

Opracowała Katarzyna Osińska

Karta zgłoszenia

Może Ci się również spodoba