Zajęcia dodatkowe z chemii w ramach międzynarodowego projektu „PROFILES”

W ramach międzynarodowego projektu „PROFILES” nauczycielka chemii Katarzyna Osińska przeprowadziła w roku szkolnym 2013- 2014 cykl zajęć pt.: „Jakie skutecznie i bezpiecznie stosować środki czystościowe?”.
Zajęcia te zrealizowano we współpracy z Zakładem Dydaktyki Chemii UMCS (koordynatora projektu). Oprócz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w programie wzięło udział łącznie 21 partnerów z krajów Unii Europejskiej oraz Izraela i Turcji. Celem projektu było upowszechnienie w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych metod kształcenia wspierających aktywność badawczą uczniów (uczenie się przez odkrywanie) przy jednoczesnym rozbudzaniu zainteresowania uczniów wiedzą przyrodniczą poprzez ukazanie jej znaczenia w życiu codziennym.

Uczestnicy zajęć, uczniowie klasy 2a, 2b, 2c i 2drozpoczęli realizację projektu od dokonania podziału środków czystościowych na pięć grup: detergenty, odkamieniacze i odrdzewiacze, udrażniacze, wybielacze oraz środki dezynfekujące. Następnie młodzież zgromadziła próbki poszczególnych środków, aby prowadzić eksperymenty chemiczne polegające na zbadaniu odczynu ich roztworów wodnych, wykryciu głównej substancji aktywnej oraz przede wszystkim zdemaskowaniu ich „wspaniałej” skuteczności. Uczniowie sprawdzali np. dlaczego Cilit ma właściwości odkamieniające; dlaczego „Kret” udrażnia rury kanalizacyjne i dlaczego nie można stosować go do instalacji aluminiowej; na czym polega działanie różnych odplamiaczy i wybielaczy. Na zakończenie poszczególne grupy uczniów dokonały prezentacji swoich badań oraz wniosków na forum klasy.

 

opracowała Katarzyna Osińska

           

 P1600447 P1600453 P1600478 P1600497 P1600504 P1600246 P1600247 P1600250 P1600253 P1600271 P1600280 P1600283 P1600320 P1600322 P1600339 P1600361 P1600375 P1600390 P1600406 P1600425 P1600431 P1600437

Może Ci się również spodoba