„Jeśli zapomnę o nich, Ty Boże na niebie, zapomnij o mnie” (A. Mickiewicz)

29 kwietnia 2014r. w Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiegow Lublinie odbyły się uroczystości upamiętniające 5. rocznicę posadzenia „Dębu pamięci” oraz 74. rocznicę „Zbrodni Katyńskiej”. W ceremonii udział wzięli: p. D. Malon, przedstawiciele Rodziny Katyńskiej i Kombatantów, Władz Miasta Lublin, dyrektorzy zaprzyjaźnionych Szkół. Na początku społeczność szkolna poprzez zapalenie zniczy i złożenie kwiatów pod pamiątkową tablicą oddała hołd por. M. Miżołębskiemu oraz wszystkim pomordowanym  
w Katyniu. Kolejna część spotkania miała miejsce w sali teatralnej. Pani dyr. IzabellaMaciejewska serdecznie przywitała przybyłych gości. Przypomniała, że Zbrodnia Katyńska była jedną z najboleśniejszych kart w naszej historii, o której zapomnieć nie można. Następnie prof. M. Ryba i dr P. Makarzec przypomnieli zebranym dzieje oficerów polskich osadzonych w obozach jenieckich. Z kolei pani D. Malon wyraziła wdzięczność za kultywowanie przez nauczycieli i uczniów wartości patriotycznych. Pani prezes zaakcentowała, że pamięć o bohaterach jest moralnym obowiązkiem każdego Polaka i powinna ona wynikać z potrzeby naszego serca. Uroczystość uświetnił program artystyczny zaprezentowany przez młodzież. Uczniowie zaprezentowali widowisko patriotyczne, w którym przedstawili historię
por. M. Miżołębskiego (wg scenariusza autorstwa p. J. Mirosław). Młodych aktorów przygotowały p. A. Pawelec, p. J. Mirosław. O oprawę muzyczną zadbał p. M. Giszczak, natomiast o choreografię zatroszczyła się p. A. Mikołajczyk. Dekoracje wykonała p. L. Wilczkiewicz.

Na zakończenie spotkania prezes Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo wręczył  p. K. Markowskiej i p. A. Pawelec (wychowawczyniom kl. 1a i 1d) certyfikat I Perłę „Budowanie wspólnoty klasy”.

 

Może Ci się również spodoba