Informacja na temat oferty zajęć opiekuńczo-wychowawczych

Przekazuję informację na temat oferty zajęć opiekuńczo-wychowawczych 
 dla młodzieży Gimnazjum nr 1 w Lublinie w czasie przerwy świątecznej 
 oraz w dniach dodatkowo wolnych od zajęć dydaktycznych.

                Dyrektor szkoły - Izabella Maciejewska


dyżury nauczycieli

Może Ci się również spodoba