REKRUTACJA 2015/2016 – termin próby sprawności fizycznej oraz kryteria naboru

Kryteria naborowo – selekcyjne dla kandydatów do klasy z rozszerzonym programem z piłki nożnej w Gimnazjum nr 1 w Lublinie na rok szkolny 2015/2016

Próby sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy I profilowanej/sportowej-piłka nożna odbędą się
9 czerwca 2015 roku (wtorek) o godzinie 12.00.

       1. Stan zdrowia
– brak przeciwwskazań zdrowotnych orzeczonych przez lekarza

       2. Wyniki prób testów sprawności ogólnej:

– bieg na 50m (2 próby)
– skok w dal z miejsca (2 próby)

       3. Wyniki testów sprawności specjalnej:
– prowadzenie piłki slalomem na odcinku 20 metrów ( kandydat pokonuje slalom w obie strony)
– prowadzenie piłki w wyznaczonym kwadracie 20m x 20 m z ustawionymi pachołkami ( kandydat prowadzi piłkę po prostej, w slalomie   między pachołkami, wykonuje zwody przy omijaniu pachołków, żongluje piłką)

 Czas na wykazanie się umiejętnościami wynosi 3 minuty

        4. Gra 6 x 6:
– poziom umiejętności techniczno – taktycznych na podstawie obserwacji w małej grze z bramkarzami(czas gry 20 minut, bramki 5×2, boisko typu „Orlik”),

       Ocenie gry podlegają:
– umiejętności gry kombinacyjnej ( zmysł do gry ),
– szybkość działania,
– podejmowanie właściwych i trafnych decyzji,
– szybkość z piłką ( szybkość specjalna ),
– szybkość lokomocyjna ( starty, przyspieszenia ),
– technika użytkowa,
– sposób poruszania się po boisku,
– aktywność i kreatywność w grze.

Może Ci się również spodoba