Uroczysty finał Ogólnopolskiego Konkursu „EKOLOGIA W MOIM DOMU”

Dnia 28 kwietnia 2015 roku odbył się uroczysty finał I edycji ogólnopolskiej konkursu „Ekologia w moim domu”. Honorowy patronat nad konkursem objęli: Lubelski Kurator Oświaty, Wydział Chemii UMCS, Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin oraz Polski Klub Ekologiczny Okręg Środkowo- Wschodni.

Do konkursu przystąpiło około trzystu uczniów z 31 gimnazjów oraz 40 szkół podstawowych z całej Polski. Ogółem nadesłano 52 prace multimedialne, 58 pisemnych oraz 50 plastycznych. Uczniowie przygotowali prace plastyczne, przestrzenne, pisemne: opowiadania, scenariusz inscenizacji, wiersze, prezentacje multimedialne, filmy, piosenki. Nagrody przyznano ogółem 47 uczestnikom. Zaprezentowano najciekawsze prace pisemne, audiowizualne, wyeksponowano prace plastyczne.

W finale konkursu uczestniczyli: prof. dr hab. Stanisław Pikus- Prodziekan Wydziału Chemii UMCS ds. Dydaktyki, dr hab. Ryszard Janiuk- Kierownik Zakładu Dydaktyki Chemii UMCS, mgr Czesław Dąbrowski- Wiceprezes Polskiego Klubu Ekologicznego Okręg Środkowo- Wschodni, mgr Agata Król– przedstawiciel Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin, mgr Alina Gromaszek – wicedyrektor Gimnazjum nr 2 im. bł. bpa Władysława Gorala w Ciecierzynie, mgr Robert Sędzielewski – dyrektor Gimnazjum Śródziemnomorskiego im. św. Dominika Guzmana w Lublinie, Iwona Pańpuch – wicedyrektor Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego, rodzice, nauczyciele oraz młodzież gimnazjów oraz szkół podstawowych.

Dzięki wyjątkowej hojności darczyńców (Wydziału Chemii UMCS, Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin, Wydawnictwa Nowa Era, PGE Dystrybucji S.A. Oddział w Lublinie) wyróżnione osoby otrzymały oprócz dyplomów nagrody rzeczowe.

 Katarzyna Osińska

P4280015 P4280013 P4280006 P4280026 P4280066 P4280065 P4280059 P4280057 P4280027 P4280034 P4280035 P4280041 P4280048 P4280051 P4280053 P4280055

Może Ci się również spodoba