„Nostalgia kresowa” Wieczór poezji Ireny Ciesielskiej-Piech

13 stycznia 2016 roku w Gimnazjum nr 1 w Lublinie miał miejsce wieczór poezji lubelskiej poetki – pani Ireny Ciesielskiej-Piech. Na uroczystość przybyli przedstawiciele Środowiska Borowiczan-Sybiraków, Środowiska Kombatantów Dzielnicy Dziesiąta, Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Klubu Czytelniczego „Ritcom” działającego przy Filii nr 19 Miejskiej Biblioteki Publicznej, Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie, Fundacji „Niepodległości”, Fundacji „Dobre Perspektywy” oraz uczniowie i nauczyciele Gimnazjum nr 1 w Lublinie.

Pani Irena Ciesielska-Piech jest laureatką XVIII Ogólnopolskiego Konkursu „U progu Kresów” z 2006 roku, otrzymała też II nagrodę w Konkursie Misericordia w 2008 roku.

Jej wiersze wyróżniono również na XXI Ogólnopolskim Konkursie „Juliusz Słowacki – Wieszcz”, gdzie otrzymała nagrodę specjalną. Taką samą nagrodę zdobyła w 2010 roku w Konkursie Ogólnopolskim zatytułowanym „Wierność Chrystusa, wierność kapłana”.

W 2014 roku została wyróżniona w konkursie Literackim „Jan Paweł II w wyobraźni miłosierdzia”.

Poetka opublikowała dotychczas kilka tomików poezji: „Czerwona róża”, „Niezapominajki”, „Święty wśród ludzi”, „Nostalgia kresowa”, „Chabry. To Polska – Ojczyzna Nasza”, „Lublin – piękno nieodkryte”.

Utwory Ireny Ciesielskiej-Piech zamieszczone zostały także w antologii poezji patriotycznej: „ Jak Ojczyźnie służyć” , „Miasto aniołów”, „Chełm literacki XX i XXI wieku pod red. Longina Jana Okonia i Zbigniewa Waldemara Okonia oraz w książkach Haliny Danczowskiej „Dziesiąta – dzieje dzielnicy Lublina” oraz Leszka Guza „Harcerskie ślady na Ziemi Janowskiej i Kraśnickiej 1939-1950”.

Wiersze autorki drukowano ponadto w licznych czasopismach takich jak: kwartalnik „Wołyń bliżej”, „Echa Polesia”, „Wschód”, „Kwarta”, miesięczniku „Z życia Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku”, tygodniku „Niedziela” oraz w Biuletynie Informacyjnym NSZZ „Solidarność” Regionu Środkowowschodniego.

Poezja Ireny Ciesielskiej-Piech ma szeroki krąg odbiorców, a jej tomiki wierszy docierają do środowisk kombatanckich w kraju i za granicą.

Poetka swoje utwory prezentowała na uroczystościach religijnych i patriotycznych oraz na licznych spotkaniach z młodzieżą.

Wieczornicę, która odbyła się w Gimnazjum nr 1 w Lublinie rozpoczęli uczniowie naszej szkoły, którzy zaprezentowali program artystyczny poświęcony Kresom. Uczniów przygotowała pani Aleksandra Maziarz -Wysocka.

Następnie pani Irena Ciesielska-Piech wystąpiła z autorskim programem poświęconym Kresom. Został on wzbogacony utworami muzycznymi o tematyce patriotycznej. Wykonał je pan Tomasz Woś, nauczyciel muzyki w Gimnazjum nr 1.

Pan Piotr Gawryszczak, prezes Fundacji „Niepodległości” wprowadził zebranych w trudne i skompikowane zagadnienia wiążące się z dziejami Kresów Polski. Ukazał aktywną postawę swoich podopiecznych, którzy od kilku lat spędzają wakacje na Kresach, pielęgnując mogiły legionistów i żołnierzy AK, którzy oddali życie w obronie ojczyzny.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy wieczoru poezji pani Ireny Ciesielskiej-Piech zostali zaproszeni do kawiarenki literackiej.

Oprac. Jadwiga Witkowska – Kunach, koordynator imprezy

ciesiesielska1 ciesiesielska2 ciesiesielska4 ciesiesielska3 ciesielska13 ciesiesielska5

ciesielska12 ciesielska11 DSciesielska15 ciesielska13 ciesiesielska8 ciesiesielska6

Może Ci się również spodoba