INFORMACJA O WYNIKU NABORU

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

na stanowisko administratora sieci komputerowej w Gimnazjum nr 1 w Lublinie

 

Dyrektor Gimnazjum nr 1 w Lublinie informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko został wybrany Pan mgr Waldemar Stoczkowski zamieszkały w Lublinie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej, w oparciu o pytania indywidualne, złożoną dokumentację przebiegu dotychczasowej pracy oraz pytania zawarte w kwestionariuszu oceny kandydata komisja uznała, iż na stanowisko administratora sieci komputerowej przyjęty zostanie Pan mgr Waldemar Stoczkowski. Wzięto również pod uwagę dotychczasowe doświadczenie zawodowe kandydata, jego przebieg pracy, realizowane praktyki zawodowe oraz deklarowane umiejętności prawidłowej i bezkonfliktowej współpracy. Kandydat został wybrany przez komisję rekrutacyjną po podsumowaniu punktów uzyskanych z kwestionariusza oceny kandydata.

 

Może Ci się również spodoba