Warsztaty z doradcami zawodowymi

W dniach od 28 kwietnia do 5 maja 2016 r. w Gimnazjum nr 1 w Lublinie zostały zorganizowane warsztaty z doradcami zawodowymi ze Specjalistycznej Poradni Zawodowej w Lublinie dla uczniów klas trzecich kończących gimnazjum. Młodzież uczestniczyła w zajęciach, podczas których omawiane były ważne czynniki decydujące o trafnym wyborze szkoły i zawodu.

Zwracano uwagę na zainteresowania młodego człowieka, uzdolnienia, cechy charakteru, temperament, osobowość, stan zdrowia i wiedzę szkolną. Kolejną istotną kwestią poruszaną na spotkaniu była możliwość kontunuowania, czy pogłębiania swojej wiedzy w danej dziedzinie oraz zapotrzebowanie na rynku pracy na wybrany przez siebie zawód. Zajęcia trwały dwie godziny lekcyjne, oddzielnie dla każdej klasy trzeciej. Uczniowie z dużym zaangażowaniem i zaciekawieniem wzięli w nich udział.

Monika Melanowicz

3d doradztwo2 3b doradztwo 3a doradztwo 3 d doradztwo

Może Ci się również spodoba