Dąb Pamięci w Równem (Ukraina)

W dniu 18 października 2016 r.  w Gimnazjum Humanistycznym w Równem (Ukraina), partnerskiej szkole Gimnazjum nr 1 w Lublinie, odbyła się ważna patriotyczna uroczystość. Na wniosek dyrektora naszej szkoły, dyrektor gimnazjum w Równem pani Zoia Makarchuk przychyliła się do decyzji włączenia się do prowadzonej akcji „Katyń – ocalić od zapomnienia…” i posadzenia Dębu Pamięci dla upamiętnienia starszego posterunkowego Polskiej Policji Państwowej Jana Zacharczuka, który został zamordowany przez NKWD w Twerze (Rosja) w mordzie katyńskim w roku 1940. Do tego przedsięwzięcia z wielką życzliwością odniósł się Pan Jan Józef Kasprzyk – Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Jan Zacharczuk urodził się 16.XI.1907 r. w Guzowie koło Włodzimierza na Wołyniu jako  syn Jana i Marii z Bazylewiczów.  Po ukończeniu szkoły elementarnej kontynuował naukę w I Prywatnym Koedukacyjnym  Gimnazjum w Równem, które opuścił po klasie trzeciej. Wkrótce po odbyciu służby wojskowej wstąpił do Policji Państwowej i po przeszkoleniu otrzymał skierowanie do posterunku Polskiej Policji Państwowej w Horoszczy. Z tą miejscowością związany był do wybuchu wojny. W pełni oddany służbie nie założył rodziny. We wrześniu 1939 r. dostał się w nieznanych okolicznościach do niewoli sowieckiej. Przebywał w obozie jenieckim w Ostaszkowie, skąd wysłał jedną kartę pocztową, która do rodziny dotarła w listopadzie 1939 r. W ostaszkowskim obozie przebywał co najmniej do 16.IV.1940 r. po czym został wywieziony do Kalinina (obecnie Twer) i tam w siedzibie zarządu NKWD zamordowany, a jego zwłoki ukryte zostały pod wsią Miednoje. Na NKWD-owskiej liście wywozowej nr 033/1 z 16.IV.1940 r.  nazwisko jego figuruje pod poz. 35 (teczka personalna nr 898). Niewoli sowieckiej uniknął starszy brat Jana, Franciszek Zacharczuk, który po powrocie do domu z kampanii wrześniowej rozpoczął działalność konspiracyjną, wciągając do niej także młodszych braci. Franciszek, legitymujący się stopniem sierżanta i posługujący się pseudonimem „Tur”, był jednym z trzech organizatorów oddziału partyzanckiego o nazwie „Klin św. Jerzego”, który wszedł następnie w skład 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej.

W uroczystości posadzenia Dębu Pamięci wzięli udział przedstawiciele młodzieży i nauczycieli naszego gimnazjum pod przewodnictwem dyrektora szkoły pani Izabelli Maciejewskiej oraz młodzież i nauczyciele Gimnazjum Humanistycznego w Równem z panią dyrektor Zoią Makarchuk.

Swoją obecnością tę uroczystość zaszczycili również: pan Janusz Czapliński – wiceprezes Rodziny Katyńskiej w Lublinie, pan Władysław Bagiński – prezes Towarzystwa Kultury Polskiej na Rówieńszczyźnie im. Władysława Reymonta oraz pani Ada Duchnicka-Kamieniewa z Fundacji Młoda Polonia. Poświęcenia pomnika dokonał ksiądz Krzysztof z rzymskokatolickiej parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Równem.

Organizacja i przebieg uroczystości zostały bardzo pięknie przygotowane przez uczniów i nauczycieli z równieńskiego gimnazjum. Wszyscy obecni byli pod wielkim wrażeniem tego spotkania.

Dąb Pamięci w Równym (Ukraina)

Może Ci się również spodoba