Spotkanie Klubu Czytelniczego Readcom

Międzypokoleniowe spotkanie Klubu Czytelniczego Readcom w Filii nr 19 MBP im. H. Łopacińskiego, które odbyło się 5 grudnia 2016 roku, miało wyjątkowy charakter. Uczniowie klasy 3b pod opieką p. Jadwigi Witkowskiej Kunach wysłuchali prelekcji wygłoszonej przez p. Jolantę Jurkowską – kierownika tej biblioteki.

Prelegentka przybliżyła młodzieży i zebranym seniorom postać Boba Dylana, tegorocznego laureata Literackiej Nagrody Nobla. Omówienie twórczości rozpoczęła od przedstawienia jego dorobku z okresu lat 60-tych XX wieku. Ten bard amerykański był świadkiem i piewcą przemian obyczajowych i kulturowych swego pokolenia tzw. kontrkultury. Jest twórcą song-protestów i hymnów tłumaczonych na wiele języków, w tym na język polski. Bob Dylan inspiracje do tekstów swoich piosenek czerpał z literatury powszechnej, poezji symbolistów i tradycji biblijnej. Inspirowały go też pieśni ludowe i język jako narzędzie porozumiewania się.

Na zakończenie zebrani obejrzeli wystawę o twórcy, poznali ciekawostki z życia artysty oraz wysłuchali piosenek świątecznych Boba Dylana z albumu „Christmas In The Heart”.

 

Może Ci się również spodoba