CHEMIA MIĘDZY NAMI

Nasza szkoła, już szósty rok z rzędu, otrzymała Certyfikat Dobrze ZaPROJEKTowanej Szkoły za promowanie pracy metodą projektu oraz wspieranie młodzieży w podejmowaniu ambitnych wyzwań edukacyjnych.

W 2016 roku tylko 3 szkoły z Lublina brały udział w tym ogólnopolskim projekcie wydawnictwa Nowa Era, pod patronatem Ministra Edukacji narodowej, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Projekt „Chemia między nami” przygotowała i realizuje p. Iwona Jagła-Izdebska we współpracy z p. Justyną Przyworską z VI Liceum Ogólnokształcącego im. H. Kołłątaja w Lublinie.

Chemia między nami” – szczegóły projektu.

Projekt edukacyjny „Chemia między nami” jest realizowany przez organizację międzyszkolnych warsztatów eksperymentalnych (kooperacja to podstawa!). Podczas wspólnych spotkań licealiści i gimnazjaliści trenują umiejętności niezbędne podczas zespołowej pracy badawczej. Rozwijają swoje zainteresowania światem chemii, poznają różnorodne metody eksperymentalne, dostrzegają związki między prawami przyrody a życiem codziennym. Zajęcia te są także znakomitą okazją do utrwalenia treści zawartych w podstawie programowej z chemii. Dzięki pracy w grupach młodzież ma możliwość wzajemnej wymiany doświadczeń, kształcenia kompetencji społecznych oraz naukowo-technicznych.

Może Ci się również spodoba