Szanowni Państwo Rodzice

       W związku z  reformą oświaty informujemy, że zgodnie z Uchwałą nr 656/XXV/2017 RADY MIASTA LUBLIN z dnia 2 lutego 2017 roku  w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie jest szkołą obwodową Państwa dziecka.

Uprzejmie przypominamy o konieczności zgłoszenia dziecka do Szkoły w celu realizacji obowiązku szkolnego (art. 40 p.1 Ustawy z 16 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe) – klasa I.
Serdecznie zapraszamy na DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI – 18 maja 2017 r. w godz.17.00-19.00, na którym będziemy mieli okazję lepiej się poznać.

     Rozpoczęcie nauki w nowej szkole to duża zmiana w życiu całej rodziny, a zwłaszcza w życiu  dziecka. Dlatego chcemy zapewnić Państwa, że nasza Szkoła jest dobrze przygotowana do realizacji  zadań związanych z reformą edukacji:

 • dysponujemy kompletnie wyposażonymi pracowniami dydaktycznymi, dwiema salami komputerowymi, centrum multimedialno – językowym, biblioteką z czytelnią, świetlicą, dwiema salami gimnastycznymi, salą teatralną, Orlikiem (najlepszy Orlik w Lublinie- 2016!), siłownią, stołówką, sklepikiem szkolnym, patio,
 • nad naszymi uczniami czuwają nauczyciele dyplomowani (95% kadry), których charakteryzuje życzliwość, profesjonalizm i indywidualne podejście do każdego ucznia,
 • nasi najlepsi uczniowie zostają laureatami konkursów wojewódzkich i ogólnopolskich (ostatnie 5 lat – 28 laureatów w konkursach literackich, 76 laureatów konkursów matematyczno-przyrodniczych, 16 laureatów konkursów artystycznych, 6 laureatów w konkursach językowych), innym pomagamy przezwyciężać bariery trudne do samodzielnego pokonania,
 • dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów (pedagog, psycholog, pielęgniarka, stomatolog; monitoring),
 • prowadzimy zajęcia pozalekcyjne – koła przedmiotowe i zajęcia wyrównujące wiedzę, SKS, kursy na certyfikaty językowe,
 • korzystamy z bezpłatnego dziennika elektronicznego,
 • uczymy czterech języków obcych: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i rosyjskiego,
 • do naszej Szkoły uczęszcza ok. 250 dzieci – Szkoła ma charakter kameralny,
 • prowadzimy zajęcia w trybie jednozmianowym ( od 8.00 do 14.00),
 • realizujemy szereg ciekawych programów edukacyjnych, profilaktycznych, wychowawczych: PASCH – jesteśmy 1 z 8 szkół modelowych w Polsce realizujących ten międzynarodowy projekt (współpracujemy ze szkołami z Niemiec, Węgier, Litwy, Ukrainy), Korona Polskiego Wychowania, Szkoła bez przemocy, Comenius (Holandia, Walia, Turcja), Żyj smacznie i zdrowo, Lublin w sieci życzliwości, Bezpieczna e-szkoła, Zachowaj trzeźwy umysł, Szkoła dobrze zaprojektowana, Chemia między nami, Uczeń z pasją,
 • w Szkole Podstawowej nr 1 najważniejszy jest uczeń- zależy nam na sukcesie  każdego młodego człowieka przekraczającego mury  Szkoły, bo Jego rozwój to nasza największa ambicja i radość.

Będzie mam miło Państwa poznać.

   

    Wicedyrektor

    oraz Społeczność Gimnazjum nr 1

    (od 1.09.2017 Szkoły Podstawowej nr 1)

Może Ci się również spodoba