Czy Anglia to Wielka Brytania?

O KULTURZE I GEOGRAFII ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA NA LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV

27 września 2017 roku klasa 4a uczestniczyła w wyjątkowej lekcji języka angielskiego. Czwartoklasiści zgłębiali kulturę krajów angielskiego obszaru językowego. Poznali symbole poszczególnych krajów Zjednoczonego Królestwa oraz ich stolice. Pracując w grupach, wycinali i kolorowali fragmenty mapy, które następnie połączyli, tworząc kontury Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Wykonując ćwiczenia językowo-plastyczne, utrwalali wiedzę geograficzną oraz kulturową, a także znajomość słownictwa. Lekcja okazała się także doskonałym narzędziem do różnorodnych ćwiczeń fonetycznych. Podsumowaniem zajęć była gra ruchowa, w której uczniowie utworzyli żywą mapę Zjednoczonego Królestwa.

Zajęcia kładły szczególny nacisk na korelację treści nauczania z różnych przedmiotów, zgodnie z założeniami nowej podstawy programowej.

Może Ci się również spodoba