Diagnoza przedmiotowa

Uczniowie klasy VII a, zgodnie z założeniami reformy oświaty, zostali poddani nowej diagnozie przedmiotowej z biologii, chemii i fizyki.

Jest to narzędzie ułatwiające badanie postępów uczniów w zakresie treści kształcenia, zawartych w programach opracowanych do podręczników Nowej Ery, z których korzystają nasi uczniowie. Diagnoza pozwoli na bieżąco monitorować osiągnięcia uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublinie, a informacje uzyskane na podstawie analizy wyników umożliwią nam szybkie wdrożenie nauczania zindywidualizowanego, a jeśli będzie taka potrzeba, zastosowanie programów naprawczych. Diagnoza wspomaga także cykliczne kontrolowanie realizacji podstawy programowej i system ewaluacji pracy szkoły.

Badanie osiągnięć uczniów zostało przygotowane zgodnie ze sztuką pomiaru dydaktycznego przez zespół specjalistów z wydawnictwa Nowa Era, a przeprowadziły je: p. K. Markowska (biologia) i p. I. Jagła-Izdebska (chemia, fizyka).

Wyniki diagnozy z tych przedmiotów będą zaprezentowane Rodzicom podczas najbliższych konsultacji.

Może Ci się również spodoba