INFORMACJA O WYNIKU NABORU na stanowisko specjalisty ds. kadr

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

 na stanowisko specjalisty ds. kadr w Szkole Podstawowej Nr 1 w Lublinie

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lublinie informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko specjalisty ds. kadr została wybrana Pani  Aneta Ceglarska-Wojtowska.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej, w oparciu o pytania indywidualne oraz złożoną dokumentację przebiegu dotychczasowej pracy Komisja uznała, iż na stanowisko specjalisty ds. kadr w wymiarze połowy etatu przyjęta zostanie Pani Aneta Ceglarska-Wojtowska. Wzięto również pod uwagę dotychczasowe doświadczenie zawodowe kandydatki, znajomość prawa pracy i zagadnień związanych z prowadzeniem spraw pracowniczych, jej przebieg pracy, realizowane praktyki zawodowe oraz deklarowane umiejętności prawidłowej i bezkonfliktowej współpracy. Kandydatka została wybrana przez Komisję rekrutacyjną jednogłośnie.

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1

w Lublinie 

mgr Iwona Pańpuch

 

 

 

 

Lublin 20.09.2017 r.

 

Może Ci się również spodoba