Szkolna stołówka – ogłoszenie

Opłata za wyżywienie w miesiącu wrześniu:

19×3,50=66,50 [zł]

Wpłaty należy dokonać na konto nr 06 1240 1503 1111 0010 0149 2027 do dnia 11 września 2017 r.

 Na dowodzie wpłaty należy podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę, do której uczęszcza.

 

 

Może Ci się również spodoba