Uroczystości patriotyczne

Udział młodzieży gimnazjalnej w uroczystościach patriotycznych z okazji 73. rocznicy deportacji żołnierzy polskiego państwa podziemnego do łagrów NKWD oraz 25. rocznicy powołania Środowiska Borowiczan

23 września 2017r.

Godz.9.00– delegacja młodzieży ze Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z opiekunem złożyła wiązanki i zapaliła znicze na grobach więźniów łagrów NKWD- założycieli Środowiska Borowiczan oraz na grobach osób dla Środowiska Borowiczan szczególnie zasłużonych na cmentarzu przy ul. Lipowej

Godz. 10.15-  młodzież wraz z Borowiczanami wzięła udział w wycieczce do Kazimierza Dolnego- historycznego miejsca powołania organizacji

24 września 2017r.

Godz. 9.30-10.30– delegacja młodzieży wraz z pocztem sztandarowym Szkoły Podstawowej nr 1 uczestniczyła we Mszy św. w intencji zmarłych i żyjących więźniów łagrów NKWD oraz ich rodzin;  szkolny zespół wokalny pod kierunkiem pana Dariusza Banula wykonał uroczystą pieśń „Jesteś królem…”

Godz.11.15- udział przedstawicieli społeczności szkolnej w uroczystościach przy pomniku  Dla pamięci… Ku przestrodze na Skwerze Borowiczan przy ul. Nowy Świat- złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przez delegację młodzieży SP nr 1

Godz. 13.00-16.00- udział w uroczystościach na Zamku Lubelskim

Młodzież szkolna wraz z opiekunami wzięła udział w uroczystym spotkaniu Środowiska Borowiczan na Zamku Lubelskim w 25. rocznicę powołania organizacji, godnie reprezentując Szkołę Podstawową nr 1 w poczcie sztandarowym oraz podniosłym wykonaniu hymnu Sybiraka. Pani dyrektor Iwona Pańpuch została uhonorowana  odznaką  „Obozy internowanych w Rosji sowieckiej” za szczególne zasługi dla Środowiska Borowiczan oraz przyjęła  honorową odznakę wydaną z okazji 25- lecia działalności organizacji dedykowaną Dyrekcji oraz Radzie Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie z podziękowaniem za kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży i wieloletnią owocną współpracę.

„Chwała i cześć Borowiczanom”

Były to szczególnie ważne dni dla całej społeczności Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks.  Stanisława Konarskiego, która jest związana w sposób wyjątkowy ze Środowiskiem Borowiczan. Od wielu lat  podejmujemy liczne działania patriotyczne, opiekujemy się Pomnikiem  Borowiczan przy ul. Nowy Świat i czcimy pamięć więźniów łagrów NKWD, którzy oddali życie za Ojczyznę. Każdego roku czynnie uczestniczymy w uroczystościach Środowiska Borowiczan i  jest to dla nas wielkie wyróżnienie oraz misja naszej patriotycznej Szkoły, którą realizujemy z dumą i satysfakcją- dla pamięci… ku przestrodze. Składam serdeczne podziękowania na ręce pani Doroty Adach- Prezes Stowarzyszenia Środowisko Borowiczan- Sybiraków za to, że jest nam dane poznawać historię naszej Ojczyzny poprzez świadectwa zasłużonych Polaków i ich rodzin.

W imieniu społeczności Szkoły Podstawowej nr 1

Iwona Pańpuch- dyrektor Szkoły

Może Ci się również spodoba