UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

4 września 2017 roku rozpoczęła swoją działalność Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie. Pani Dyrektor Iwona Pańpuch powitała zebranych w sali teatralnej uczniów, życząc im wielu sukcesów naukowych oraz chęci do pracy i rozwoju duchowego. Jednocześnie podkreśliła, aby godnie reprezentowali Szkołę, rozwijali swoje zainteresowania i zdolności,  kierując się w swoim postępowaniu dobrem, prawdą i pięknem oraz przesłaniem patrona- ks. St. Konarskiego, który rolę szkoły widział nie tylko w przekazywaniu wiedzy, ale przede wszystkim w uszlachetnianiu serc i dusz.

 Szczególnie gorąco Pani Dyrektor zwróciła się do uczniów klas pierwszych, czwartych i siódmych, rozpoczynających naukę w nowych oddziałach. Równie ważne przesłanie skierowała do gimnazjalistów, prosząc ich, aby dla młodszych kolegów byli przewodnikami i opiekunami.

Może Ci się również spodoba