NARODOWE CZYTANIE ,,WESELA’’ STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO

Była Panna  Młoda, Pan  Młody i goście  weselni. Był  też  poczęstunek  jak  na wiejskim  weselu. A wszystko  za  sprawą  uczniów  klasy III B, III C  i  III D  gimnazjum, którzy  4 października  2017 roku wzięli  udział  w  Narodowym  Czytaniu  ,,Wesela’’ Stanisława Wyspiańskiego. Przedstawiono  ważne  fragmenty dramatu  części  realistycznej, akcentujące  podstawy  naszej  polskości- historię  i kulturę. Dzieło  Wyspiańskiego w ciekawy  sposób ukazuje  zalety  i  wady polskiego społeczeństwa, porusza  narodowe  kwestie  epoki  młodopolskiej. Z aktu  pierwszego dramatu można  było  odnieść  wrażenie, że  mamy do  czynienia z wiernym  zapisem rozmów  prowadzonych  przez  gości weselnych  różnych  od  siebie  środowisk  społecznych:   krakowskiej  inteligencji i bronowickiego chłopstwa. Wyspiański  dążył  do wydobycia tego: ,,co się w duszy komu gra, co kto w swoich  widzi  snach’’, szkicując   tym samym indywidualne  charaktery  weselników. Autor  dzieła, bardzo  zręcznie  zaakcentował  wspólne  dla  wszystkich  środowisk- sprawy narodowe. Dramat  Wyspiańskiego  dał  możliwość czytającym uczniom  zmierzyć się  z trudnym zadaniem aktorskim, wymagającym sprawności  interpretacyjnej i odpowiedniej dykcji.  W  nastrój młodopolskiej  tradycji weselnej  wprowadziła  nas  gustowna dekoracja z elementami sztuki ludowej  przywołująca  dawność  bronowickiej  chaty.

Może Ci się również spodoba