Punkt konsultacyjny

W wyniku porozumienia zawartego pomiędzy Szkołą Podstawową nr 1 w Lublinie, a Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną nr 1 w Lublinie został utworzony na terenie szkoły Punkt Konsultacyjny.

Celem działania jest przeprowadzenie diagnozy potrzeb i udzielenie specjalistycznej pomocy rodzicom i uczniom naszej placówki.

Dyżury specjalistów:

Psycholog- p. Grażyna Nowosad 16 listopada godz. 14.00 – 18.00,

Logopeda- p. Grażyna Turyło  7 listopada godz. 9.00 – 13.00

tel. 745-85-52 wew 20

 

Może Ci się również spodoba