Szkolna stołówka – ogłoszenie

1. Opłata za obiady w miesiącu:
PAŹDZIERNIKU 2017
r. wynosi 22 dni x 3,50 zł = 77,00 zł,

LISTOPADZIE 2017r. wynosi 19 dni x 3,50 = 66,50 zł,

GRUDNIU 2017r. wynosi 16 dni x 3,50 = 56 zł.

2. Prosimy dokonywać wpłat na konto Szkoły Podstawowej nr 1: 06 1240 1503 1111 0010 0149 2027

3. Na dowodzie wpłaty należy podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę, do której uczęszcza.

4. Wpłat dokonujemy do 10-tego każdego miesiąca.

5. Zgłoszenia nieobecności dziecka na obiedzie można dokonać pod numerem telefonu 885-459-996 w dniu poprzedzającym nieobecność dziecka do godziny 14.00.

6. Obiady są wydawane wg następującego harmonogramu:

Klasa 1a poniedziałek, wtorek, środa – godz. 11.00

czwartek, piątek – godz. 11.40

Klasa 4a, 7a, 2c G, 2d G, 2b G – przerwa 11.20 – 11.35

Klasa 2a G, 3a G, 3b G, 3c G, 3d G – przerwa 12.20 – 12.35

Może Ci się również spodoba