Tydzień Edukacji Obywatelskiej w Szkole Podstawowej nr 1 – spotkanie II

12.10.2017 – spotkanie z panem prof. Przemysławem Czarnkiem – Wojewodą lubelskim oraz panem Markiem Wojciechowskim – radnym Sejmiku Województwa Lubelskiego

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek spotkał się z uczniami  Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie na lekcji wychowania obywatelskiego. Spotkanie odbyło się w ramach projektu „Tydzień Edukacji Obywatelskiej”. 
W trakcie spotkania blisko 80 uczniów placówki  poszerzyło swoją wiedzę z zakresu wiedzy o społeczeństwie. Było to już kolejne spotkanie w SP nr 1 w Lublinie zorganizowane w ramach tego projektu. Wojewoda naświetlił monteskiuszowski model organizacji państwa.
 
Sejm wybiera premiera dając mu wotum zaufania, daje wotum zaufania członkom rady ministrów,  ma kompetencje do tego, żeby wyrazić wotum nieufności w stosunku do poszczególnych ministrów czy konstruktywne wotum nieufności w stosunku dla całego rządu. Z kolei prezydent ma kompetencje do tego, aby oddziaływać na sejm. To prezydent decyduje o tym, kiedy będą wybory parlamentarne, kiedy odbędzie się pierwsze posiedzenie sejmu, ma też kompetencje do skrócenia kadencji sejmu. Jeśli chodzi o władzę sądowniczą, to sejm i senat powołują część Krajowej Rady Sądownictwa, która wnioskuje do prezydenta o powołanie sędziów. Co ważne, prezydent ma prawo łaski w stosunku do osób skazanych prawomocnym wyrokiem sądu – mówił do uczniów Przemysław Czarnek.
 
Nie tylko trójpodział władzy był tematem lekcji obywatelskiej. Przedstawiciel rządu w regionie opowiedział też uczestnikom spotkania o zadaniach i kompetencjach wojewody wynikających z pełnienia tej funkcji.

Marek Wojciechowski – radny Sejmiku województwa lubelskiego przybliżył młodzieży zagadnienia związane z  kompetencjami radnego sejmiku, zasady obradowania, podejmowania uchwał i swojej  codziennej pracy społecznej.

 

 

Może Ci się również spodoba