Tydzień Edukacji Obywatelskiej w Szkole Podstawowej nr 1 – spotkanie I

10 października 2017 roku rozpoczął się Tydzień Edukacji Obywatelskiej – cykl spotkań zorganizowanych w ramach realizacji projektu edukacyjnego „Z demokracją na Ty”.

 Uroczystej inauguracji Tygodnia Obywatelskiego dokonała Pani Beata Stepaniuk – Kuśmierzak- radna Rady Miasta Lublin. Młodzież została zapoznana z zasadami funkcjonowania rady miasta, zakresem praw i obowiązków  radnego, pracą poszczególnych komisji itp. Pani radna po swoim wykładzie odwiedziła najmłodszych obywateli miasta – uczniów klasy pierwszej SP nr 1. Uczniowie z wielkim zadowoleniem przyjęli honorowego gościa i z radością pozowali do wspólnego zdjęcia.

Może Ci się również spodoba