Zakończenie Tygodnia Edukacji Obywatelskiej – spotkanie IV

19.10.2017 – pobyt młodzieży Szkoły Podstawowej nr 1 w Ratuszu Miejskim oraz spotkanie z wiceprezydentem Miasta Lublin Arturem Szymczykiem

Pani Beata Stepaniuk- Kuśmierzak przyjęła delegację młodzieży Szkoły Podstawowej nr 1 w Ratuszu Miejskim. Na początku uczniowie udali się do sali obrad Rady Miasta Lublin  i zasiedli na miejscach zajmowanych przez radnych. Pani Stepaniuk przedstawiła zasady obradowania radnych, sposób głosowania nad podejmowanymi uchwałami, podała przykładowe rodzaje uchwał i opowiedziała o przebiegu sesji. Przypomniała, że rada liczy 31 radnych i uchwały są podejmowane większością głosów w głosowaniu elektronicznym. Następnie odbyło się spotkanie z wiceprezydentem miasta Lublin Arturem Szymczykiem, który opowiedział o swojej pracy podkreślając rolę spotkań z mieszkańcami i możliwości rozwiązywania ich problemów. Z kolei uczniowie odwiedzili gabinety  Prezydenta Krzysztofa Żuka oraz Przewodniczącego Rady Miasta Lublin  Piotra Kowalczyka. Na zakończenie wizyty wszyscy uczestnicy wzięli udział w uroczystym odegraniu hejnału na balkonie Ratusza Miejskiego. Pani Beata Stepaniuk- Kuśmierzak podarowała młodzieży okolicznościowe foldery wydane z okazji 700- lecia Lublina, zaś uczniowie serdecznie podziękowali za prelekcję i wsparcie w realizacji projektu „Tydzień Edukacji Obywatelskiej”.

 

Może Ci się również spodoba