Konkurs recytatorski

„Jesienne  wierszowanie’’ pod takim tytułem, 23 listopada 2017roku w Bibliotece Szkolnej  odbył  się  konkurs  recytatorski. Celem konkursu było poznanie twórczości polskich poetów wybranych epok  o tematyce  jesiennej, doskonalenie  pamięci, dykcji i swobody scenicznej oraz  rozwijanie  wrażliwości na piękno ojczystego języka. Konkurs  rozgrywany był  na etapie  szkolnym i  adresowany  do uczniów klas IV-VII szkoły podstawowej oraz II-III klas gimnazjalnych.

Każdy uczestnik prezentował jeden wybrany przez siebie wiersz o tematyce jesiennej, a czas  recytacji nie mógł  przekroczyć 5 minut.  Do  konkursu  przystąpiło ośmioro uczniów  naszej szkoły: Wiktoria Drozd-ucz. kl.VII a, Maja Pietrzak-ucz.kl.III d  gim, Robert Jarczyński-ucz.kl.IV a, Małgorzata Kwiatkowska-ucz.kl.III b gim, Aleksandra Styczyńska-ucz. kl.III d gim, Dominika  Osior-ucz.kl.IIId gim, Ewelina Toniak-ucz.kl.IVa, Wiktoria Warda-ucz.kl.IIIc gim,  którzy  recytowali   utwory poetyckie w jesiennej  scenerii konkursowych  prac  plastycznych.  Jury w składzie: p .Agnieszka Pawelec, p. Bożena Zawiślak i p. Jadwiga Korzeniewska,  biorące  pod uwagę   pamięciowe  opanowanie tekstu wiersza, interpretację  utworu, dykcję  oraz  ogólne wrażenie  artystyczne, miało  trudne zadanie, gdyż  uczniowie   prezentowali  wyrównany poziom umiejętności  recytatorskich.   W  wyniku obrad zdecydowano o  nagrodach i wyróżnieniach: I miejsce –Wiktoria Drozd, II miejsce-Dominika Osior,  III miejsce-Maja Pietrzak oraz  Małgorzata  Kwiatkowska,  wyróżnienie- Aleksandra  Styczyńska  oraz  Ewelina Toniak. Wszystkim uczniom  serdecznie  gratulujemy  i  zapraszamy  do uczestnictwa  w dalszych szkolnych konkursach.

Może Ci się również spodoba