Zajęcia z doradztwa zawodowego w klasie 7

W roku szkolnym 2017/2018 zajęcia z doradztwa zawodowego dla klasy 7 odbywają się cyklicznie raz w miesiącu.

Głównym celem programu jest przygotowanie uczniów do świadomego wyboru szkoły ponadpodstawowej oraz zawodu zgodnie z zainteresowaniami i możliwościami. Na podstawie ankiet uczniowie określają swoje uzdolnienia, swoje cechy charakteru, opowiadają o swoich pasjach i odgrywają scenki – tzw. „rozmowy doradczej”.

Próbują swoich sił w wywiadach z rozmówcą – rówieśnikiem na temat zainteresowań w wieku młodszym i porównanie do teraźniejszości, a także wywiadu z rodzicami, dziadkami lub osobą znaczącą „kim chcieli być w wieku 13 – 14 lat”.

Program przewiduje również w dalszej części realizacji tematy związane ze światem zawodów, rynkiem pracy i rynkiem edukacyjnym oraz planowaniem własnego rozwoju edukacyjno – zawodowego.

Monika Melanowicz

Doradca zawodowy

 

Może Ci się również spodoba