Konferencja „Szkoła Przedsiębiorczości – edukacja ekonomiczna poprzez tworzenie klasowych firm symulacyjnych”

19 grudnia 2017 roku w Szkole Podstawowej nr 1 odbyła się konferencja podsumowująca program „Szkoła Przedsiębiorczości – edukacja ekonomiczna poprzez tworzenie klasowych firm symulacyjnych”. Program realizowany był przez Fundację Szczęśliwe Dzieciństwo we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim. Głównym celem tego projektu było zwiększenie poziomu wiedzy i umiejętności związanych z przedsiębiorczością wśród młodzieży oraz wzrost potencjału szkół w zakresie nauki przedsiębiorczości oraz w kreowania postaw przedsiębiorczych.  Do udziału zostały zaproszone 72 klasy (1800 uczniów) z 14 szkół z terenu województwa lubelskiego. Program był realizowany także wśród uczniów oddziałów gimnazjalnych Szkoły Podstawowej nr 1 . Zaproszeni goście – prelegenci podkreślali znaczącą rolę kształtowania postaw przedsiębiorczości wśród młodzieży zwłaszcza współpracę w grupie, kierowanie zespołem, organizację działań, które pozwolą stworzyć solidne fundamenty do budowania w przyszłości swojego życia osobistego i zawodowego

Może Ci się również spodoba