Prawa człowieka

Prawa człowieka to podstawowe normy przysługujące każdemu z nas wynikające z samego faktu bycia człowiekiem, np.: prawo do życia, wolność słowa, wolność zrzeszania się, czy prawo do edukacji. Prawa człowieka są takie same dla wszystkich ludzi bez względu na różnice między nimi. Prawa człowieka są niepodzielne i powszechne dla wszystkich ludzi. Są fundamentem demokracji, społeczeństwa obywatelskiego, wolności, sprawiedliwości oraz pokoju.

Od 30.11.2017 uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 mogą oglądać wystawę „Prawa człowieka”, przygotowaną w ramach realizacji programu Amnesty International „Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi”. Młodzież ma okazję poznać historię praw człowieka oraz dowiedzieć się, jakie dokumenty regulują te kwestie. Są to:

  • POWSZECHNA DEKLARACJA PRAW CZŁOWIEKA
  • KONWENCJA O OCHRONIE PRAW CZŁOWIEKA I PODSTAWOWYCH WOLNOŚCI
  • MIĘDZYNARODOWY PAKT PRAW OBYWATELSKICH I POLITYCZNYCH
  • MIĘDZYNARODOWY PAKT PRAW GOSPODARCZYCH, SPOŁECZNYCH I KULTURALNYCH
  • KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
  • KONWENCJA DOTYCZĄCA STATUSU UCHODŹCÓW
  • KONWENCJA w SPRAWIE ZAKAZU STOSOWANIA TORTUR
  • KONWENCJA W SPRAWIE LIKWIDACJI DYSKRYMINACJI KOBIET
  • KONWENCJA W SPRAWIE LIKWIDACJI DYSKRYMINACJI RASOWEJ

Uczniowie przypomnieli sobie także, jakie prawa przysługują im jako dzieciom i jako uczniom.

Autorem wystawy jest p. Iwona Jagła-Izdebska.

 

 

Może Ci się również spodoba