Animator boisk wielofunkcyjnych

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublinie ogłasza nabór na stanowisko pracy :
Animator boisk wielofunkcyjnych wybudowanych w ramach programu „Moje Boisko Orlik”

WARUNKI PRACY:
1. Praca w terminie:
1 marca – 30 listopada 2018 roku
2. Praca w godzinach :
• od 16:00 do 21:00 – w dni robocze w okresie marzec – czerwiec oraz wrzesień – listopad,
• od 12:00 do 21:00 – w soboty, niedziele i święta oraz w lipcu i sierpniu.
Liczba godzin oraz godziny pracy mogą ulec zmianie w zależności od dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację programu pn. „Lokalny Animator Sportu”
3. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:
1. prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla różnych grup społecznych
w godzinach otwarcia Orlika, zgodnie z harmonogramem ujętym w dzienniku zajęć.
2. organizowanie i prowadzenie zajęć oraz imprez sportowych (co najmniej raz w tygodniu) dla różnych grup społecznych (w tym dla dzieci, młodzieży osób niepełnosprawnych, dorosłych, seniorów oraz dla rodzin);
3. prowadzenie elektronicznego dziennika zajęć (w przypadku animatorów, którzy nie biorą udziału w projekcie Ministerstwa Sportu i Turystyki „Lokalny Animator Sportu” – dziennik powinien być prowadzony w formie papierowej);
4. umieszczanie aktualnego harmonogramu zajęć na tablicy ogłoszeń umiejscowionej w widocznym miejscu na Orliku, na stronie internetowej Szkoły oraz na portalu wskazanym przez Wydział Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Lublin;
5. zarejestrowanie profilu animatora na portalu internetowym „Lokalny Animator Sportu” oraz do bieżącego zamieszczania w nim informacji dotyczących funkcjonowania obiektu np. organizowanych imprez, zajęć (dotyczy animatorów biorących udział w projekcie Ministerstwa Sportu i Turystyki „Lokalny Animator Sportu”);
6. nadzór nad mieniem szkoły i zgłaszanie wszystkich usterek i zniszczeń do dyrektora szkoły.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. podpisany życiorys opatrzony klauzulą upoważniającą do przetwarzania danych osobowych: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb przeprowadzenia naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j.Dz.U. z 2016 r. poz.922.);
2. kopia dokumentów poświadczających kwalifikacje zawodowe;
3. programu działań sportowo – rekreacyjnych adresowanych do różnych grup społecznych, które kandydat zamierza realizować będąc animatorem.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
1) Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły w zamkniętej kopercie z dopiskiem ”Nabór – animator boiska Orlik” w terminie do dnia 12 stycznia 2018 roku.

 

Może Ci się również spodoba