„ Poloneza czas zacząć…” – bal uczniów klas trzecich

27 stycznia 2018 roku uczniowie klas trzecich oddziałów gimnazjalnych Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublinie uczestniczyli w tradycyjnym balu karnawałowym wieńczącym 3- letnią naukę.

Bal odbył się w siedzibie Szkoły w sali gimnastycznej  udekorowanej według projektu opracowanego przez uczniów i rodziców z dominacją koloru białego, bordowego i srebrnego. Uroczystość rozpoczęła pani Dyrektor Iwona Pańpuch, która serdecznie powitała nauczycieli, rodziców , przybyłych gości i trzecioklasistów – najważniejszych uczestników wydarzenia. W swoim przemówieniu pani Dyrektor przypomniała czas, kiedy uczniowie rozpoczynali naukę w Gimnazjum jako nieśmiali i trochę zagubieni absolwenci szkół podstawowych, zaś dzisiaj kończą ważny etap edukacyjny w swoim życiu, dojrzalsi i bogatsi w doświadczenia. Podsumowując 3 lata nauki, życzyła tegorocznym absolwentom Szkoły licznych sukcesów naukowych oraz niezapomnianej zabawy. Wielu wzruszeń dostarczyły dalsze słowa przemówienia pani Dyrektor: „ Dzisiaj uświadamiamy sobie, jak wiele przeżyliście w tej Szkole, która daje szansę na przyszłość i dalszą edukację. Przed wami jeszcze tylko jeden ważny egzamin gimnazjalny, największy sprawdzian zdobytej wiedzy i umiejętności oraz przepustka do wymarzonych szkół. Życzę wam uzyskania jak najlepszych wyników, które pozwolą zrealizować dalsze zamierzenia. Dzisiejszy bal to pierwszy bal młodości, na którym zdajecie egzamin umiejętności zabawy  w miłej i kulturalnej atmosferze. Niechaj to wszystko, co wspólnie przeżyjemy, pozostanie w waszej pamięci  jako najwspanialsze wspomnienie…”. Pani Dyrektor podziękowała rodzicom za zaproszenie na bal oraz owocną trzyletnią współpracę w działaniach na rzecz edukacji i wychowania. Zwróciła się także do wychowawców klas trzecich, podkreślając ich zaangażowanie i trud włożony w wychowanie młodzieży w duchu przesłania ks. Stanisława Konarskiego – patrona Szkoły. Następnie  w imieniu rodziców uczniów klas trzecich głos zabrała pani Aleksandra Robaczyńska, która podziękowała pani Dyrektor Iwonie Pańpuch za stworzenie młodzieży warunków do wszechstronnego rozwoju   poprzez rzetelną pracę na stanowisku wicedyrektora Gimnazjum nr 1 oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1. Wyraziła także wdzięczność nauczycielom i wychowawcom za to, że tak umiejętnie rozwinęli talenty dzieci i otoczyli je szczególną opieką. Najbardziej uroczystym punktem wieczoru był polonez, zatańczony jako niepowtarzalny układ choreograficzny przygotowany przez panią Anetę Mikołajczyk – nauczycielkę wychowania fizycznego. Z kolei mogliśmy podziwiać taniec pani Dyrektor Iwony Pańpuch z panem Mariuszem Żyszkiewiczem – wychowawcą klasy sportowej, którzy w rytmie walca wraz z młodzieżą zakończyli część oficjalną balu gimnazjalnego. W dalszej części wieczoru przyszedł czas na parkietowe szaleństwa i niezapomnianą zabawę  z udziałem nauczycieli oraz rodziców. Wspólnie spędzony czas upłynął w miłej atmosferze i na pewno na długo pozostanie w pamięci uczestników zabawy.

Może Ci się również spodoba