Tydzień Edukacji Patriotycznej

10 stycznia 2018 r.  w Szkole Podstawowej nr 1 im. ks. St. Konarskiego  rozpoczął się „Tydzień Edukacji Patriotycznej” zorganizowany przez p. Iwonę Pańpuch- Dyrektora Szkoły i p. Martę Goździowską- Łubkowską – nauczyciela historii i wos- u. Uczniowie klasy 4a zostali zapoznani z symbolami narodowymi – flaga, godło i hymn narodowy.  Mieli  okazję dokładnie przeanalizować układ godła państwowego ze szczególnym zwróceniem uwagi na orła w koronie. Następnie otrzymali kserokopie polskiego hymnu narodowego, którego twórcą jest Józef Wybicki. Omówiono dokładnie treść tekstu, podając informacje na temat występujących w nim postaci i wydarzeń historycznych . Na zakończenie lekcji uczniowie uroczyście odśpiewali hymn państwowy i udali się do miejsca w szkole, gdzie znajduje się tablica zawierająca Preambułę Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, która została odczytana przez przewodniczącą klasy- Martę Hałabis. Wychowanie patriotyczne w Szkole Podstawowej nr 1 jest niezwykle ważnym elementem jej działalności dydaktyczno- wychowawczej.

 W drugiej części obchodów „Tygodnia Edukacji Patriotycznej” czwartoklasiści poznali historię posadzonych przed szkołą dwóch dębów – Dębu Katyńskiego i Dębu Sybiraków. Przybliżono im postać porucznika Mariana Miżołębskiego – oficera zamordowanego w Katyniu, którego pamięć czci symboliczny Dąb Katyński. Uczniowie poznali także historię żołnierzy Armii Krajowej wywiezionych do łagrów sowieckich na terenie sowieckiej Rosji w roku 1944 oraz założenia realizowanego w Szkole Podstawowej nr 1 programu historycznego „Dla Pamięci – Ku Przestrodze”. Delegacja uczniów zapaliła znicze prze Dębem Katyńskim i Dębem Sybiraków oraz minutą ciszy uczciła pamięć Tych, którzy oddali życie za Ojczyznę. Ostatnim etapem poznawania miejsc pamięci historycznej w Szkole było obejrzenie  wystawy „ Katyń – ocalić od zapomnienia”.

 

Może Ci się również spodoba