Uroczystość odsłonięcia Pomnika Nieznanego Żołnierza na Placu Litewskim

Dnia 11.01.2018 roku młodzież Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z panią Dyrektor Iwoną Pańpuch wzięła udział w uroczystości odsłonięcia odnowionego Pomnika Nieznanego Żołnierza na Placu Litewskim. O godzinie 10.30 odbyła się uroczysta Msza św. pod przewodnictwem Biskupa Mieczysława Cisło, z udziałem pocztów sztandarowych i drużyn umundurowanych, w intencji żołnierzy, którzy oddali życie za Ojczyznę. Następnie po meldunku Dowódcy Garnizonu Lublin nastąpiło podniesienie flagi państwowej na maszt i odegranie hymnu państwowego. Dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie – Marcin Krzysztofik przedstawił historię Pomnika Nieznanego Żołnierza. W dalszej części zapoznano zebranych z uchwałą Rady Miasta Lublin w sprawie budowy Pomnika Nieznanego Żołnierza na Placu Litewskim. Po uroczystym odsłonięciu i poświęceniu Pomnika, okolicznościowych wystąpieniach, miał miejsce apel pamięci i salwa honorowa żołnierzy. Na zakończenie przedstawiciele różnych środowisk lubelskich złożyli kwiaty i zapalili znicze przed Pomnikiem Nieznanego Żołnierza.

Może Ci się również spodoba