Akcja „Twój Dar Serca dla Hospicjum”

Nasza społeczność przyłączyła się do ósmej edycji

 Akcji „Twój Dar Serca dla Hospicjum”

Otrzymane wsparcie finansowe przeznaczone zostanie m.in. na:

  • zakup leków, środków higieniczno-opatrunkowych dla Podopiecznych
  • zakup materiałów medycznych
  • zakup sprzętu medycznego
  • naprawy i zakup części zamiennych do sprzętu medycznego
  • żywienie dzieci przebywających w oddziale stacjonarnej opieki paliatywnej

 

Ważne terminy akcji:

  • 29 lutego – 22 marca – wydawanie puszek i materiałów reklamowych
  • 14 marca – 14 maja– zbiórka pieniędzy w szkołach
  • do 14 maja– wpłacanie pieniędzy ze zbiórki na konto Hospicjum im. Małego Księcia;
  • czerwiec – koncert podsumowujący Akcję

 

Może Ci się również spodoba