Czy potrzebne są nam normy, zasady i prawo?

1 marca 2018 roku w klasie IVa odbyły się zajęcia z pedagogiem szkolnym panią Moniką Melanowicz kształtujące w uczniach postawy społeczne i obywatelskie. Głównym celem lekcji było wyjaśnienie konieczności przestrzegania przyjętych zasad i norm gwarantujących wzajemne bezpieczeństwo. Uczniowie tłumaczyli jak rozumieją określenia: zasada, norma i prawo. Następnie ustalali jak należy się zachowywać w typowych sytuacjach szkolnych. Ostatnim zadaniem w grupach była odpowiedź na pytanie: co nam pomaga, a co przeszkadza skupić się na lekcji.

Zajęcia zmotywowały uczniów do stosowania reguł i praw w codziennym życiu, a także pozytywnie wpłynęły na postawę odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych.

Może Ci się również spodoba