CZY TOLERANCJA TO AKCEPTACJA?

26 marca 2018 roku klasa IIc pod kierunkiem wychowawcy pani Agnieszki Pawelec zakończyła cykl zajęć poświęconych tolerancji i akceptacji własnej osoby. Jest to zagadnienie niezwykle ważne w rzeczywistości młodego człowieka, który bardzo często spotyka się z przejawami ostracyzmu, niezrozumienia oraz agresji wobec inności. W ramach programu uczniowie uczestniczyli w projekcji filmu pt. „Cudowny chłopak” oraz zajęciach warsztatowych związanych z seansem.

Fabuła filmu sprowokowała do refleksji i dyskusji o przyczynach, źródłach i konsekwencjach braku tolerancji wśród rówieśników. Młodzież w bardzo dojrzały sposób zdiagnozowała powody nieakceptacji inności oraz pracując w grupach stworzyła kanon zachowań będących gwarancją naszych dobrych relacji z innymi.

Może Ci się również spodoba