Drodzy rodzice uczniów klas trzecich gimnazjum!

15 marca 2018 roku (czwartek) w godzinach 17.30 – 18.00 na sali teatralnej odbędzie się spotkanie z panem Mirosławem Górczyńskim – Miejskim Koordynatorem ds. doradztwa edukacyjno – zawodowego.

Spotkanie będzie dotyczyło przyszłości Państwa dzieci w kontekście ich zainteresowań i predyspozycji zawodowych. Pan Koordynator przedstawi również propozycje dotyczące ponadgimnazjalnego kształcenia zawodowego z uwzględnieniem potrzeb zatrudnienia regionalnego i lokalnego rynku pracy, a także zapozna Państwa z ofertą branżowych szkół zawodowych I stopnia. 

Po spotkaniu zapraszamy na zebrania z wychowawcami klas.

Może Ci się również spodoba