I MIEJSCE DLA KLASY IIC W KONKURSIE HISTORYCZNYM O ŻOŁNIERZACH WYKLĘTYCH

27 lutego 2018 roku uczniowie klasy IIC pod opieką wychowawcy pani Agnieszki Pawelec wzięli udział w wycieczce do siedziby Radia Lublin, gdzie miał miejsce VI Festiwal Filmowy „Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci – Przywracamy Pamięć 1939-89” oraz pokazy filmów „Inka. Zachowałam się jak trzeba” i „Rączy”.

Po projekcji oraz konferencji uczniowie uczestniczyli w konkursie wiedzy o żołnierzach wyklętych. Odbywał się on w nowoczesnej formule multimedialnej – przy użyciu platformy Kahoot, która pozwala udzielać odpowiedzi za pomocą smartfona. Wyniki są na bieżąco aktualizowane i liczy się nie tylko poprawność, ale też czas wykonania zadania. Nasi uczniowie zdobyli najwięcej punktów, odpowiadając na dwadzieścia trudnych pytań i tym samym wygrali konkurs i główną nagrodę. Ten znakomity wynik odzwierciedla zainteresowania historyczne klasy IIC, rozbudzane przez aktywne uczestnictwo w różnego rodzaju projektach i przedsięwzięciach historycznych organizowanych przez Szkołę Podstawową nr 1 w Lublinie. Patriotyczny profil szkoły, w który wpisują się zajęcia nauczyciela historii pani Marty Goździowskiej-Łubkowskiej oraz aktywność teatralna pod opieką pani Agnieszki Pawelec, owocuje nie tylko sukcesem takim jak dzisiejszy, ale także gruntowną wiedzą naszej młodzieży dotyczącą przeszłości narodu oraz świadomością obywatelską.

Może Ci się również spodoba