KLASA IV i VII – PIŁKARSKA (ROK SZKOLNY 2018/2019) – ZAPISY TRWAJĄ DO 16 MARCA 2018 R.

Zapraszamy do zapisywania uczniów klas III i VI do nowoutworzonych profilowanych klas sportowych: IV i VII – piłkarskich na rok szkolny 2018/2019

Wychowanie fizyczne dla uczniów klas IV i VII będzie realizowane w formie zajęć klasowo-lekcyjnych (4 godziny lekcyjne) oraz zajęć pozalekcyjnych (4 godziny z piłki nożnej).

 Zajęcia piłkarskie będę obejmowały treści wykraczające poza podstawę programową wychowania fizycznego:

 • naukę i doskonalenie techniki piłki nożnej,
 • naukę i doskonalenie taktyki piłki nożnej,
 • stały rozwój motoryczny,
 • propagowanie zdrowego stylu życia.

Przewidywane osiągnięcia ucznia:

 • aktywne uczestnictwo w zajęciach z piłki nożnej,
 • kształtowanie sprawności ogólnej i specjalnej,
 • znajomość sposobów poruszania się po boisku,
 • możliwość kontynuowania zainteresowań poprzez grę w klubach sportowych,
 • reprezentowanie Szkoły w rozgrywkach piłkarskich,
 • osiąganie sukcesów sportowych poprzez udział w zawodach sportowych,
 • nabycie umiejętności właściwego współzawodnictwa sportowego zgodnie z zasadami fair play.

Zajęcia będzie prowadził Pan Mariusz Żyszkiewicz – nauczyciel wychowania fizycznego SP nr 1, trener drugiej klasy piłki nożnej z licencją PZPN.

Może Ci się również spodoba