Klasa IV -informatyczna z nauką programowania – zapisy trwają do 16 marca

Uczniowie klasy informatycznej z nauką programowania będą rozwijali swoje umiejętności informatyczne poprzez:

– udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych z informatyki,

– realizację autorskiego programu nauczania informatyki,

– udział w projektach edukacyjnych z informatyki,

– udział w konkursach informatycznych o zasięgu międzyszkolnym, wojewódzkim i ogólnopolskim,

– wykorzystanie nowoczesnych pomocy dydaktycznych,

– korzystanie z 2 pracowni komputerowych z dostępem do Internetu,

– korelację treści informatycznych z treściami matematycznymi,

– udział w zajęciach dodatkowych z robotyki (praca z ozobotami),

– wykorzystanie LEGO MINDSTORMS programowalnego zestawu konstrukcyjnego robotów umożliwiającego programowanie własnych robotów i wydawanie im poleceń.

Zajęcia informatyki będzie prowadziła Pani mgr Karina Kołbuś – doświadczony nauczyciel dyplomowany matematyki oraz informatyki, posiadający kwalifikacje do nauki programowania.

 

 

 

Może Ci się również spodoba