Klasa IV – taneczna ( rok szkolny 2018/2019)- zapisy trwają do 16 marca 2018 r.

Zapraszamy do zapisywania uczniów klas III do nowotworzonej klasy IV – tanecznej na rok szkolny 2018/2019.

Wychowanie fizyczne dla uczniów klasy IV będzie realizowane w formie zajęć klasowo-lekcyjnych ( 2 godziny lekcyjne) oraz zajęć tanecznych (2 godziny lekcyjne).

Zajęcia taneczne będą obejmowały treści wykraczające poza podstawę programową wychowania fizycznego:

– rytmikę,

– taniec nowoczesny,

– taniec współczesny/ jazz

– tańce narodowe,

– taniec towarzyski,

– balet,

– hip hop,

– musical,

– ćwiczenia ogólnorozwojowe.

Przewidywane osiągnięcia ucznia to:

– aktywne uczestnictwo w zajęciach rytmiczno-tanecznych,

– znajomość własnych gustów i emocji,

– znajomość podstawowych kroków wybranych stylów tanecznych,

– ćwiczenie i utrwalanie właściwej sylwetki, sprawności oraz koordynacji ruchowej,

– umiejętność wykonania wybranego układu tanecznego,

– zdolność stworzenia własnej choreografii tanecznej,

– osiąganie sukcesów w konkursach tanecznych,

– nabycie umiejętności właściwego zachowania się podczas tańca.

Zajęcia będzie prowadziła Pani Aneta Mikołajczyk – nauczyciel wychowania fizycznego SP nr 1, instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością taniec sportowy, LesMills Instructor- międzynarodowy instruktor fitness, trener personalny.

Może Ci się również spodoba