KONFERENCJA HISTORYCZNA Z OKAZJI NARODOWEGO DNIA PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

2 marca 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 1 odbyła się konferencja historyczna z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. To święto tych, którzy po 1944 roku nie zgodzili się na to, aby Polską rządziła komunistyczna władza z nadania Moskwy. Nigdy nie złożyli broni, za co wielu z nich przyszło zapłacić najwyższą cenę, ponieważ komuniści chcieli zniszczyć tę najbardziej radykalną i patriotyczną część polskiego społeczeństwa. Organizatorami konferencji z ramienia Szkoły Podstawowej nr 1 była pani Marta Goździowska-Łubkowska oraz pani Monika Melanowicz. Zebranych gości powitała pani Dyrektor Iwona Pańpuch, otwierając część wykładową, w której prelegentami byli: pan doktor Piotr Gawryszczak, radny Rady Miasta Lublin oraz pan doktor Piotr Makarzec, prezes fundacji Instytut Kazimierza Wielkiego w Lublinie. Pan doktor Piotr Makarzec przedstawił historię powstania polskiego podziemia niepodległościowego po 1944 roku, a pan doktor Piotr Gawryszczak zaprezentował wybrane sylwetki Żołnierzy Wyklętych.

Następnie przekazał na ręce pani Dyrektor książki o tematyce patriotycznej, które posłużą naszym uczniom w rozwijaniu zainteresowań historycznych. Na zakończenie konferencji młodzież z klasy 2c pod kierunkiem pani Agnieszki Pawelec zaprezentowała program artystyczny zatytułowany „Inka. Zachowałam się jak trzeba” poświęcony bohaterce podziemia niepodległościowego – Danucie Siedzikównie. Była to krótka forma teatralna przedstawiająca dzieciństwo oraz służbę ojczyźnie Inki – młodej sanitariuszki, która miłość do Polski wyniosła z rodzinnego domu i która może być wzorem do naśladowania dla współczesnej młodzieży. Konferencji towarzyszyła wystawa historyczna poświęcona sylwetkom Żołnierzy Wyklętych z Lubelszczyzny.

Może Ci się również spodoba