Lekcja w muzeum

13 marca 2018 roku klasa III a wraz z panią Martą Goździowską uczestniczyła w niezwykle ciekawej lekcji muzealnej , która odbyła się w Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Zajęcia dotyczyły Kolekcji Mistrzów Krzysztofa Musiała- ,,Boznańska, Wyczółkowski, Dunikowski i inni”.
Uczniowie mieli okazję prześledzić najważniejsze nurty i style sztuki polskiej od połowy XIX wieku , przez okres Młodej Polski po dwudziestolecie międzywojenne, Ecole de Paris i rodzącą się awangardę. Uczniowie obejrzeli pracę mistrzów przełomu XIX i XX wieku, okresu Młodej Polski , którą na wystawie reprezentowały obrazy takich twórców jak: Julian Fałat,Jan Stanisławski, Leon Wyczółkowski. Zapoznali się też z wielowątkowa sztuką dwudziestolecia międzywojennego zarówno w Polsce jak i Europie.  Niezwykle interesujące okazały się prace Olgi Boznańskiej .Była to jedna z najoryginalniejszych polskich malarek, uznana za pierwszą polską portrecistkę, zaliczaną do najwybitniejszych w Europie. Uczniowie zobaczyli jej autoportret oraz portrety , które odznaczają się psychologiczną głębią jak również kameralne martwe natury. Niezwykle ciekawe były tez rzeźby Bolesława Biegasa i Xawerego Dunikowskiego. Dzięki takiej lekcji uczniowie poznali różne style malarskie , zobaczyli przeszło osiemdziesiąt prac wykonanych przez czterdziestu wybitnych artystów przełomu XIX i XX wieku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Może Ci się również spodoba