ROK 2018 – ROKIEM ARCYBISKUPA IGNACEGO TOKARCZUKA

13 kwietnia 2018 roku nauczyciel bibliotekarz pani Bożena Zawiślak wraz uczniami z klasy 2d i 3b Szkoły Podstawowej nr 1 wzięli udział w spotkaniu poświęconym arcybiskupowi Ignacemu Tokarczukowi przygotowanym przez panią Jolantę Jurkowską – kierownika Filii nr 19 Miejskiej Biblioteki publicznej w Lublinie przy ul. Kunickiego 89.

Z prelekcji oraz filmu dokumentalnego pt. „Człowiek wielkich czynów” młodzież dowiedziała się, że w lutym bieżącego roku minęła setna rocznica urodzin arcybiskupa Ignacego Tokarczuka, który był duszpasterzem ogromnej wiary, niezłomnym patriotą broniącym członków KOR-u i Solidarności. W okresie PRL sprzeciwiał się władzy komunistycznej, popierał działania opozycji walczącej o wolność i niezależność od sowieckiej władzy. Był bojownikiem o wolność religii oraz o szacunek wobec praw człowieka. W latach swej posługi biskupiej uważany był przez władze PRL za jednego z głównych wrogów ustroju. Zasłynął z odważnych wystąpień,

z przeciwstawiania się zakłamaniu i stanowczego piętnowania systemu oraz programu ateizacji społeczeństwa. Arcybiskup stawał w obronie prześladowanych z powodów ideologicznych i politycznych. Sam był bezwzględnie inwigilowany i szykanowany przez władze komunistyczne oraz służbę bezpieczeństwa.

„To jest przedstawiciel tej grupy biskupów, na czele której stał starszy od niego kardynał Stefan Wyszyński i druga postać bardzo bliska Tokarczukowi – Jan Paweł II. Niewątpliwie abp Tokarczuk bardzo nowocześnie i bardzo elastycznie potrafił zrozumieć nowe wyzwania dla Kościoła” – powiedział o arcybiskupie prof. Jan Żaryn. Arcybiskup był autorem licznych artykułów i publikacji. 3 maja 2012 roku otrzymał z rąk prezydenta Lecha Kaczyńskiego najwyższe odznaczenie państwowe RP – Order Orła Białego. W 2006 r. w Żarach powstały Muzeum Kresowe i Dom Kultury Kresowej z wieloma pamiątkami poświęconymi arcybiskupowi Ignacemu Tokarczukowi.

Po prelekcji filmu i obejrzeniu wystawy rozgorzała wśród uczestników spotkania dyskusja na temat znaczenia wiary w życiu człowieka, patriotyzmu, postawy niezłomności i podstawowych wartości ważnych w życiu każdego człowieka.

Może Ci się również spodoba