SUKCES UCZENNICY W KONKURSIE PRZYRODNICZO-LITERACKIM

Uczennica klasy VII a – Wiktoria Drozd zdobyła I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie przyrodniczo – literackim „Oszczędzanie wody i energii elektrycznej w szkole” organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 43 w Lublinie. Celem konkursu było kształtowanie w uczniach poczucia odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego, propagowanie postaw proekologicznych, doskonalenie umiejętności oszczędzania wody i energii elektrycznej w szkole oraz wdrażanie uczniów do współodpowiedzialności za ponoszone koszty ich zużycia. Gratulujemy sukcesu!

Opiekunem merytorycznym uczennicy była pani Iwona Jagła-Izdebska.

Może Ci się również spodoba