Katyń – ocalić od zapomnienia…

26 kwietnia 2018 r. odbyła się uroczystość upamiętniająca  zbrodnię katyńską z 1940 roku – likwidację przez NKWD obozów dla polskich oficerów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie połączona z kolejną rocznicą posadzenia Dębu Pamięci porucznika Mariana Miżołębskiego  w ramach realizacji projektu historycznego zainicjowanego przez śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

            W pierwszej części uroczystości społeczność szkolna oraz zgromadzeni goście uczcili pamięć polskich oficerów zamordowanych w Katyniu na czele z por. Marianem Miżołębskim – wielkim patriotą, bohaterem narodowym oraz kochającym mężem i ojcem poprzez zapalenie zniczy oraz złożenie kwiatów. Pani Dyrektor Iwona Pańpuch przywitała serdecznie wszystkich gości , a szczególnie panią Danutę Malonową – córkę śp. M. Miżołębskiego, Prezes Lubelskiej Rodziny Katyńskiej i wyraziła podziękowanie za wieloletnią współpracę  w zakresie realizacji wychowania patriotycznego w Szkole Podstawowej nr 1.

Następnie odbyła się druga część uroczystości w budynku Szkoły, na którą przybyli licznie zaproszeni goście m. innymi Zdzisław Niedbała – główny specjalista w kancelarii Prezydenta Miasta Lublin, Iwona Kręglicka – przew. Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność, p. Celina Stasiak – przew. Lubelskiego Oddziału ZNP, przedstawiciele Stowarzyszenia Środowisko Sybiraków – Borowiczan oraz prelegenci : Danuta Malonowa – Prezes Rodziny Katyńskiej , dr Piotr Makarzec – Prezes Fundacji Instytut im.  Kazimierza Wielkiego w Lublinie, Stefan Pedrycz – członek ekipy ekshumacyjnej w Katyniu. Zgromadzeni uczniowie wysłuchali trzech prelekcji, które przybliżyły im okoliczności zbrodni katyńskiej, wspomnienie życia, działalności i zasług dla Ojczyzny por. M. Miżołębskiego oraz przebieg prac ekshumacyjnych prowadzonych w Katyniu. Młodzież przedstawiła program artystyczny nawiązujący do okoliczności historycznych wydarzeń katyńskich przygotowany pod kierunkiem pani A. Pawelec, p. D. Banula oraz p. L. Wilczkiewicz. Pani Dyrektor Iwona Pańpuch serdecznie podziękowała wszystkim zaangażowanym nauczycielom, podkreślając  włączenie w patriotyczną działalność Szkoły uczniów klasy czwartej, którzy dzięki opiece wychowawcy i nauczyciela historii p. Marty Goździowskiej – Łubkowskiej poznali w ramach Tygodnia Edukacji Patriotycznej historię miejsc i wydarzeń szczególnie ważnych dla Szkoły Podstawowej nr 1 i są wychowywani w duchu umiłowania Ojczyzny  oraz szacunku dla symboli narodowych.

            Uroczystość katyńska wpisuje się także w realizowany w Szkole Podstawowej nr 1 program historyczny „ Niepodległa. pl”  z okazji 100 – lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

 

Może Ci się również spodoba