Konferencja naukowa „ Szkoła wspólnotą kształtującą i wychowującą dla niepodległej”

24 kwietnia 2018 r. odbyła się konferencja naukowa „Szkoła wspólnotą kształtującą i wychowującą dla niepodległej” zorganizowana przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w ramach obchodów 100 – lecia niepodległości z udziałem prof. Przemysława Czarnka – Wojewody Lubelskiego, prof. Mieczysława Ryby – kierownika Katedry Historii Systemów Politycznych XIX i XX wieku KUL , Teresy Misiuk – Lubelskiego Kuratora Oświaty, prof. Krystyny Chałas – Kierownika Katedry Dydaktyki i Edukacji Szkolnej KUL. Prelegenci przedstawili właściwe rozumienie pojęcia „patriotyzm” oraz zdefiniowali zadania szkół w kształtowaniu tożsamości narodowej dzieci i młodzieży oraz postawy szacunku dla kultury i historii ojczystej. Wydarzeniu towarzyszyło uroczyste posadzenie pierwszego na Lubelszczyźnie Dębu Niepodległości przed gmachem Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. W uroczystościach wzięły udział: Iwona Pańpuch – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 oraz  Marta Goździowska – Łubkowska – nauczyciel historii.

Może Ci się również spodoba