„MYŚLĄC OJCZYZNA” – SUKCESY UCZNIÓW W KONKURSIE RECYTATORSKIM

Dwoje uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 uczestniczyło w XV Lubelskich Spotkaniach z Poezją Jana Pawła II i Religijną Piosenką Poetycką. Byli to: uczeń klasy IV a Kornel Błaszczak przygotowany przez panią Agnieszkę Pawelec oraz Wiktoria Drozd z klasy VII a przygotowana przez panią Jadwigę Korzeniewską. Rozstrzygnięcie tegorocznej edycji, wpisującej się w obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, miało miejsce 18 maja 2018 roku w gmachu Szkoły Podstawowej nr 15

im. Jana Pawła II w Lublinie. Konkurs objęty został honorowym patronatem ks. prof. dr. hab. Stanisława Budzika, Arcybiskupa Metropolity Lubelskiego i pani Teresy Misiuk, Lubelskiego Kuratora Oświaty. Myślą przewodnią były słowa zaczerpnięte z poematu Karola Wojtyły „Ojczyzna – kiedy myślę – wówczas wyrażam siebie i zakorzeniam…” Konkurs przeprowadzony był w dwóch kategoriach – recytacji oraz wokalnej interpretacji, a jego celem było inspirowanie młodzieży do przeżywania głębi poetyckiego słowa oraz integracja środowiska młodzieżowego wokół wartości zawartych w nauczaniu Papieża Polaka.

Koncert laureatów odbył się, jak co roku, w rocznicę urodzin Karola Wojtyły. Zwycięzcom zostały wręczone nagrody i wyróżnienia, a przygotowującym ich nauczycielom – podziękowania. Jury doceniło recytację Kornela Błaszczaka, który przedstawił sceniczną interpretację fragmentu utworu pt. „Stanisław”, przyznając mu nagrodę oraz interpretację Wiktorii Drozd, która otrzymała wyróżnienie. Nagrody wręczali obecni na uroczystości: pan Lech Sprawka – Poseł na Sejm RP, pan Marcin Rybicki – wizytator Wydziału Kształcenia Ogólnego, reprezentujący Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz ks. dr Krzysztof Gałan – dyrektor Wydziału ds. Wychowania Katolickiego Kurii Metropolitalnej w Lublinie.

Może Ci się również spodoba